Archives:

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for January 2020

Calendar Month Navigation

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

Ajit Gyarsilal Varma

RUPALI NANA SONAWANE

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

Sushanta CH.Karmakar, Sapan Sutradhar, Dipika Saha, Manoj Paswan, Somen Basu, Kuntal Dutta

Sukanta Dasgupta

Bhatu Ashok Bhamare

SHARSHVARDHAN SHARMA

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

KAMALKANT JAIN

RANJAN RAYSING BHOI

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

Directorate Of Art – Mr. M.B. Ingle

DIRECTORATE OF ART – MR.M.B. INGLE, 2020

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

PRAKASH MAHADEORAO DUDHALKAR

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

ANVAY ANAND SHAH

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

ANVAY ANAND SHAH

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

ANVAY ANAND SHAH

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

ANVAY ANAND SHAH

G.SUBRAMANIAN, P.GNANA

TABASSUM KHAN

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

ANVAY ANAND SHAH

The Photographic Society Of India, 2020

RAJ B BHARTI

SATISH SHIVAJI MANE

PRITAM M DEUSKAR

ANVAY ANAND SHAH

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

ANVAY ANAND SHAH

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

VARSHA J PANDIT

PALASH HALDER

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

Achyut Palav

RAGHURAM BAIRU

LOHAR LAXMAN DASHARATH

SANDIP HANMANT MORE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

SHRIKANTH RAJU POOJARI

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

Anant Nikam

ANIL MAHADEV ABHANGE

MAMTA SANJIT SEN

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

Anant Nikam

ANIL MAHADEV ABHANGE

MAMTA SANJIT SEN

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

Anant Nikam

ANIL MAHADEV ABHANGE

MAMTA SANJIT SEN

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

Anant Nikam

ANIL MAHADEV ABHANGE

MAMTA SANJIT SEN

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

Anant Nikam

ANIL MAHADEV ABHANGE

MAMTA SANJIT SEN

RAJENDHIREN SOLOMON

DNYANESHWAR S DHAVALE

Anant Nikam

ANIL MAHADEV ABHANGE

MAMTA SANJIT SEN

+ Export Events